لایک‌های پست

تست کاربردپذیری

تعداد کل لایک ها: ۹

Front-End Developer
اینجا داستان عکس‌ها را برایتان بازگو می‌کنم.می‌توانید نوشته‌های دیگرم را در وبسایت شخصی‌ام بخوانید: http://firstrole.ir/
mohammadsharifi.com
UI/UX Designer
یک طراح رابط و تجربه‌ی کاربری با پس‌زمینه‌ی مهندسی، که می‌خواد دنیا رو برای همه ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر کنه.
تستادی، پلتفرم برگزاری تست کاربردپذیری و انتقال بازخورد مستقیم کاربران هدف واقعی هر محصول است. با تستادی نقاط قوت و ضعف وبسایت و اپلیکیشن‌تان را تشخیص داده و هزینه‌ی ناشی از ریزش کاربران را کاهش دهید.